to be or not to be KRÓLIKIEM

Co Papież Franciszek powiedział naprawdę, jak rzucił hasło o królikach? Odpowiedział na to pytanie Paweł Kowalski, który zna język włoski, zadał sobie trud dotarcia do źródłowych tekstów przemówień i przetłumaczył…