Kiss her feet!

Miałem ostatnio okazję obserwować grupę Hindusów podczas wesela w Polsce. Pan Młody był ich, a Panna nasza- wiadomo, które dziewczyny mają najwięcej witaminy. Ale nie o tym. Po ceremonii ślubnej…